Bepaalde risico’s kun je natuurlijk zelf dragen, voor andere risico’s is het verstandig om verzekeringen af te sluiten. Een verzekering afsluiten is eenvoudig, maar een verzekering goed afstemmen op je persoonlijke situatie vergt advies van een adviseur met verstand van zaken. En laten wij nu die adviseur zijn!

Neem contact op

Particuliere verzekeringen

Bepaalde risico’s kun je zelf dragen, voor andere risico’s is het verstandig om verzekeringen af te sluiten. Een verzekering afsluiten is eenvoudig, maar een verzekering goed afstemmen op je persoonlijke situatie vergt advies van een adviseur met verstand van zaken.

Wat houdt het verzekeren in?
Een verzekering wordt afgesloten om risico’s af te dekken die je niet zelf wilt of kunt dragen. Je gaat de verplichting aan om periodiek een premie te betalen, de verzekeraar keert uit in het geval de verzekerde gebeurtenis zich voor doet.

Waarom moet iedereen verzekerd zijn?
In onze samenleving kunnen wij niet zonder verzekeringen. Bij bijvoorbeeld het opbranden van ons huis zijn wij niet in staat om uit eigen middelen het huis te herbouwen. Zonder het verzekeren zou het niet mogelijk zijn om een huis te kopen of een medische behandeling te ondergaan in het ziekenhuis.

Kies de beste verzekeringen tegen de laagste prijs
Bij het verzekeren is het een kwestie van prijs en kwaliteit vergelijken. Je kunt online zeer goedkoop verzekeringen afsluiten, maar past de verzekering goed bij jouw situatie en hanteert de verzekeraar ook goede polisvoorwaarden? Er zitten grote verschillen in het aanbod van de diverse verzekeraars. Kiezen op basis van de te betalen premie is niet verstandig.

Wij helpen je graag met het afstemmen van jouw verzekeringen op je persoonlijke situatie. Hierbij letten wij goed op de prijs, maar de kwaliteit wordt zeker niet uit het oog verloren.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Werknemers zijn automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid via de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Het is een basisvoorziening die niet in alle gevallen toereikend zal zijn om bij arbeidsongeschiktheid financieel van rond te komen.

Vanuit de werkgever worden er vaak aanvullingen aangeboden op de WIA. Dit zijn voorzieningen die bijvoorbeeld vanuit een verzekeraar collectief aan werknemers worden aangeboden. Je kunt ook zelf voorzieningen treffen om bij arbeidsongeschiktheid minder afhankelijk te zijn van de beperkte regeling vanuit de WIA.

Wanneer ben je arbeidsongeschikt?
Indien je door een gebrek of een ziekte niet meer in staat bent om je werk te verrichten, ben je arbeidsongeschikt. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door deskundigen. Er zijn verschillende maatstaven aan de hand waarvan arbeidsongeschiktheid te meten is. Niet meer in staat zijn om je eigen werk te verrichten wil nog niet zeggen dat je volledig arbeidsongeschikt bent. Mogelijk ben je nog wel in staat om een andere baan of functie uit te oefenen.

Zelf voorzieningen treffen tegen arbeidsongeschiktheid
Als werknemer kun je terugvallen op de WIA, maar er kan behoefte bestaan aan een aanvulling. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een woonlastenverzekering. Bij volledige arbeidsongeschiktheid worden vanuit deze verzekering de maandelijkse hypotheeklasten voldaan. Bij deze verzekeringen is het wel belangrijk om goed te letten op de polisvoorwaarden. Kwalitatief zitten er namelijk grote verschillen in deze verzekeringen.

Deze verzekering moet je niet vergelijken op de premie, maar hoofdzakelijk op de kwaliteit van de dekking. Wij kunnen je helpen om de beste verzekering af te sluiten tegen een redelijke premie.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerde bedrag uit bij overlijden van de verzekerde. Indien de verzekerde niet is overleden op de einddatum van het contract, vervalt de verzekering zonder een uitkering te verrichten.

Een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten om het risico van het overlijden af te dekken. Deze verzekering keert namelijk bij overlijden in één keer een groot bedrag uit. De uitkering is bedoeld om nabestaanden met de uitkering financieel weer op gang te helpen.

Is een overlijdensrisicoverzekering een verplichte verzekering?
Bij het kopen van een huis met een hypotheek, zal de bank deze verzekering vaak verplicht stellen. De bank wil namelijk niet het risico lopen dat de achtergebleven gezinsleden niet in staat zijn om de woonlasten na overlijden van één van de huiseigenaren te blijven betalen. Een overlijdensrisicoverzekering is ook voor huurders van een huis aan te raden. Met de uitkering kunnen de woonlasten betaalbaar blijven.

Nabestaanden goed achterlaten
Bij het overlijden van één van de kostwinners moet het gezin financieel wel draaiende worden gehouden. Door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering kunnen de nabestaanden na het overlijden de vaste lasten blijven betalen. Tegen geringe maandelijkse lasten is het vaak al mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Sterk gedaalde premies
Bij het overlijden wordt het verzekerd bedrag uitgekeerd. De hoogte van de premie is hierdoor afhankelijk van het overlijdensrisico. Doordat wij steeds ouder worden, zijn de premies voor deze verzekering de afgelopen jaren tientallen procenten gezakt. Hierdoor kan het vaak ook uit om lopende overlijdensrisicoverzekeringen te vervangen door een nieuwe verzekering tegen een veel lagere premie.

Zorgverzekeringen

Een zorgverzekering moet goed worden afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Wat moet je verzekeren? Welke medische kosten verwacht je te moeten maken gedurende het verzekeringsjaar? Dit zijn twee belangrijke vragen die jij jezelf moet stellen bij het afsluiten van een zorgverzekering.

Door de diverse mogelijkheden en dekkingen is de zorgverzekering één van de moeilijkste verzekeringen om goed te vergelijken. Enerzijds moet je niet te ruim verzekerd zijn om de maandelijkse premie zo laag mogelijk te houden. Anderzijds kan het je veel geld gaan kosten indien je een te beperkte dekking hebt afgesloten.

Welke verzekeringsvormen zijn er?
Iedereen is verplicht om de basisverzekering af te sluiten. De aanvullende zorgverzekering biedt een aanvulling op de basisverzekering en is niet verplicht. De basisverzekering is op te splitsen in drie vormen, namelijk de restitutie verzekering, natura zorgverzekering en de budgetverzekering.

De restitutie verzekering is gemiddeld de duurste van de drie verzekeringen. Bij deze zorgverzekering heb je de vrijheid om zelf een zorgverlener te kiezen. De te betalen nota moet je eerst voorschieten en vervolgens indienen bij de verzekeraar. Bij de natura verzekering en de budgetverzekering betaalt de verzekeraar de nota van de zorgverlener rechtstreeks. Bij deze zorgverzekeringen heb je niet de volledige keuzevrijheid om een zorgverlener uit te kiezen. Je moet naar de zogenaamde gecontracteerde zorgverleners gaan. De budgetverzekering is goedkoop doordat je slechts terecht kunt bij een select aantal instellingen voor medische zorg.

Kies de juiste dekking tegen de laagste prijs
Het is niet eenvoudig om de zorgverzekering te kiezen die het beste bij je past. Laat je hierin onafhankelijk adviseren. De juiste zorgverzekering kan je jaarlijks duizenden euro’s besparen aan medische kosten.

Zakelijke verzekeringen

Het verzekeren van bedrijfsmatige risico’s kan van cruciaal belang zijn voor een onderneming. Alle risico’s zijn niet af te dichten door ze te verzekeren. Bepaalde verzekeringen moeten er afgesloten worden en andere risico’s zijn juist weer een onderdeel van de bedrijfsvoering.

Sommige bedrijfsverzekeringen kan een onderneming niet zonder. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het verzekeren van het pand en de inventaris/goederen die noodzakelijk zijn om je onderneming te laten draaien. Daarnaast zijn er ook nog andere grote risico’s die het voortbestaan van een onderneming kunnen bedreigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Stel, een door jou geleverd product veroorzaakt een grote materiële schade of zelfs een letselschade. De claim die hieruit voortvloeit kan eenvoudig in de honderdduizenden euro’s lopen.

Verzekeringen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen
Na bijvoorbeeld een brand is door het uitkeren van de waarde van het pand of de inventaris de schade niet volledig gecompenseerd. Het herbouwen van het pand en het vervangen van de inventaris kan maanden of zelfs jaren duren. Gedurende deze periode verlies je omzet omdat er niet gewerkt kan worden. Een bedrijfsschadeverzekering kan in dit geval de omzet gedurende de herstelperiode opvangen. Aanvullend een reconstructieverzekering afsluiten kan ook verstandig zijn.

Het verzekeren van het personeel
Het personeel is de drijvende motor achter het bedrijf. Wat gaat het je bedrijf kosten als personeelsleden arbeidsongeschikt raken of gewoon een langere tijd ziek zijn? Sta ook stil bij de gevaren van een bedrijfsongeval. Ook kan het verstandig zijn om het pensioencontract tegen het licht te houden.

Door samen met jou de risico’s te analyseren kunnen wij komen tot de beste verzekeringsoplossing. Wij leveren maatwerk in het verzekeren waardoor wij samen met jou de juiste mix vinden. Neem contact met ons op als je een gratis analyse wenst.

Kunnen we je helpen?

Als financieel adviseur staan wij garant voor een deskundig, onafhankelijk advies in begrijpelijke taal. Zo’n advies geven wij je graag in een persoonlijk gesprek!

Neem contact met ons op!