top of page

Verzekeringen.

Bepaalde risico’s kun je natuurlijk zelf dragen, voor andere risico’s is het verstandig om verzekeringen af te sluiten. Een verzekering afsluiten is eenvoudig, maar een verzekering goed afstemmen op je persoonlijke situatie vergt advies van een adviseur met verstand van zaken. En laten wij nu die adviseur zijn.

Er kan van alles gebeuren in je leven, met jezelf of met je gezinsleden. Of met je huis of je auto bijvoorbeeld. Sommige risico’s kan je zelf dragen maar soms gaat dit niet, bijvoorbeeld bij een woningbrand waardoor al je bezittingen verloren gaan.

Met een verzekering bescherm je jezelf tegen de financiële gevolgen van een schade. Dat idee geeft rust en zekerheid.

C7-zuiver-160821.jpg

Schade-verzekeringen

Levens-verzekeringen

Overlijden kan verzekerd worden door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering keert uit aan je nabestaanden als je tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt. Het bedrag kan gebruikt worden om de hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen. Hierdoor wordt de maandlast lager en is het voor de overgebleven partner wellicht mogelijk om toch in het huis te blijven wonen. Een andere mogelijkheid is om het uitgekeerde bedrag te gebruiken als aanvulling op het inkomen.

Het wegvallen van inkomen door langdurige ziekte of werkloosheid kan ook worden opgevangen. Je kunt jezelf verzekeren voor een vast bedrag per maand om je lasten door te betalen ook al kun je niet meer werken door bijvoorbeeld ziekte, een ernstig ongeval of omdat je je baan bent verloren.

Wij helpen je graag met het afstemmen van jouw verzekeringen op je persoonlijke situatie. Hierbij letten wij goed op de prijs, maar de kwaliteit wordt zeker niet uit het oog verloren.

 Net als met de hypotheek, begeleiden we je bij dit hele traject.

bottom of page